Infravörös hő a közös kezelés során


A javaslat okai és céljai Ennek az irányelvjavaslatnak az a célja, hogy megfelelő jogi keretet teremtsen a közös jogkezelő szervezetek által a jogtulajdonosok nevében végzett közös jogkezelés számára azáltal, hogy olyan szabályokat alkot, amelyek biztosítják a közös jogkezelő szervezetek jobb irányítását és nagyobb átláthatóságát, valamint azáltal, hogy ösztönzi és elősegíti az infravörös hő a közös kezelés során zeneművekre vonatkozó jogainak több területre érvényes, az alkotókat képviselő közös jogkezelő szervezetek általi engedélyezését.

A szerzői jog vagy szomszédos jog jogtulajdonosától származó engedélyre van szükség akkor, ha olyan a mutatóujj rheumatoid arthritis nyújtása történik, amelynek során egy szerző védelem alatt álló művének, például dal vagy zenemű, illetve egyéb védelem alatt álló fájdalom a hüvelykujj és a csukló ízületében, így hangfelvétel vagy előadás felhasználására kerül sor.

Az ilyen szolgáltatások nyújthatók offline módon, például egy film moziban történő vetítése, vagy egy koncertteremben történő infravörös hő a közös kezelés során formájában, de egyre elterjedtebb az online szolgáltatás.

Az engedélyt valamennyi különböző jogtulajdonostól alkotók, előadók, hangfelvétel-előállítók be kell szerezni. Bizonyos ágazatokban az engedélyeket a leggyakrabban közvetlenül az egyéni jogtulajdonosok biztosítják pl.

Bizonyos felhasználási formák szintén különösen támaszkodnak a közös jogkezelésre, ilyen például az előadóknak és a lemezgyártóknak a hangfelvételek sugárzása és nyilvános előadása után járó jogdíja. A jogtulajdonosok egy közös jogkezelő szervezetre bízzák a jogaikat, amely a nevükben kezeli a jogokat.

A jogkezelő szervezetek szolgáltatásokat is nyújtanak a jogtulajdonosok és a felhasználók részére, ezek közé tartozik az engedélyek kiadása a felhasználók számára, a jogokból származó bevételek adminisztrációja, a jogtulajdonosokat megillető kifizetések teljesítése és a jogok érvényesítése. A közös jogkezelő szervezetek nagyon fontos szerepet játszanak, különösen ott, ahol az egyéni alkotókkal való tárgyalás nem lenne célszerű és gátló hatású ügyleti költségekkel járna.

A kulturális kifejezésmódok sokszínűségének védelme és elősegítése terén is kulcsszerepet játszanak, mivel a legkisebb és kevésbé népszerű repertoárok számára is lehetővé teszik a piacra lépést.

Alultápláltságot jelent. Mindenképp fordulj orvoshoz, hogy feltárd az okokat! A testsúlyod ideális, törekedj a mostani alkatod megőrzésére.

Két területen van szükség cselekvésre. Először is, a közös jogkezelés valamennyi ágazatában át kell alakítani a tagok és a felhasználók részére nyújtott szolgáltatásokat, figyelemmel a hatékonyság, a pontosság, az átláthatóság és az elszámoltathatóság követelményeire. A modernizáció túlzottan lassú üteme negatívan hat a fogyasztók és a szolgáltatók számára elérhető új ajánlatok rendelkezésre állására, mivel az infravörös hő a közös kezelés során szolgáltatások, különösen az online környezetben gátakba ütköznek.

A szerzői jogi vagy szomszédos jogi védelem alatt álló alkotásokat vagy egyéb teljesítményeket hasznosító szolgáltatások belső piacon történő megfelelő nyújtásának biztosítása céljából a közös jogkezelő szervezeteknek az alkotók, a szolgáltatók, a fogyasztók és a teljes európai gazdaság érdekében át kell alakítaniuk működési módszereiket.

Mivel a közös jogkezelő szervezetek az adott országon belüli és külföldi jogtulajdonosok nevében egyaránt engedélyeznek jogokat, a működésük meghatározó hatással bír e jogoknak a belső piacon történő felhasználására. Egyes szervezetek működése aggodalomra ad okot az átláthatóságuk, az irányításuk és a jogtulajdonosok nevében beszedett jogdíjbevételek kezelése tekintetében. Nevezetesen problémák merültek fel bizonyos közös jogkezelő szervezeteknek a tagjaik általi általános felelősségre vonhatósága vonatkozásában, különös figyelemmel a pénzügyekre.

Számos közös jogkezelő szervezet még kihívásokkal küzd az egységes piac realitásaihoz és szükségleteihez való alkalmazkodás terén.

Másrészt, az online kulturális tartalmak egységes piacának fejlődése változásokat tett szükségessé a szerzői jogok engedélyezése terén, nevezetesen a zeneművek alkotói jogainak engedélyezése infravörös hő a közös kezelés során, mert az online zeneszolgáltatások nyújtói nehézségekkel szembesülnek az egynél több tagállam területére kiterjedő, összevont repertoárra szóló engedélyek megszerzése során. Míg az online zeneszolgáltatások területi szétaprózódásához számos tényező járul hozzá, beleértve a szolgáltatók kereskedelmi döntéseit is, nem becsülhetők alá a több területre érvényes engedélyek beszerzésével kapcsolatos nehézségek sem.

Ez a helyzet e szolgáltatások tekintetében az uniós piac szétaprózódásához vezet és így korlátozza az online zeneszolgáltatások online szolgáltatók általi nyújtását, aminek következtében az alkotók zeneműveinek engedélyezésére és díjazására nem kerül sor olyan széles körben, mint az lehetséges lenne.

Ez a ízületi fájdalom metafizikai okai akadályozza továbbá, hogy a fogyasztók a lehető legszélesebb körben hozzáférjenek a sokszínű zenei repertoárokhoz. Míg más területeken a közös jogkezeléssel kapcsolatban nem merült fel semmiféle olyan probléma, amely ebben az összefüggésben intézkedést tenne szükségessé, a zeneművek alkotóinak közös jogkezelésével foglalkozni kell.

infravörös hő a közös kezelés során

E helyzet megoldása kritikus az online zenekínálat ösztönzése szempontjából az Európai Unióban. Ezért e javaslat céljai a következők: a a közös jogkezelő szervezetek irányítására és átláthatóságára vonatkozó követelmények fejlesztése annak érdekében, hogy a jogtulajdonosok képesek legyenek hatékonyabb ellenőrzést gyakorolni ezek felett és elősegíteni a vezetési hatékonyságuk javítását, és b a zeneművek alkotói jogainak közös jogkezelő szervezetek általi, több területre érvényes engedélyezésének előmozdítása az online szolgáltatások nyújtása terén.

infravörös hő a közös kezelés során

Az egységes piaci intézkedéscsomagban[3] a Bizottság a szellemi tulajdont a cselekvést igénylő területek egyikeként jelölte meg, és hangsúlyozta, hogy az internet korában a közös jogkezelésnek egy sokkal inkább transznacionális, lehetőség szerint az egész Európai Unióra kiterjedő engedélyezési modell irányába kell fejlődnie, amely több tagállam területét is lefedi.

A Bizottság által kidolgozott európai fogyasztóügyi stratégia[5] is kiemelte e jogalkotási javaslat fontosságát. A technológia, a digitális üzleti modellek gyors fejlődése és az online fogyasztók egyre nagyobb önállósága mind annak állandó értékelésére sarkallnak, hogy a jelenlegi szerzői jogi szabályozás megfelelő ösztönzőket tartalmaz-e, illetve hogy e jogok tulajdonosait, felhasználóit és a fogyasztókat képessé teszi-e arra, hogy éljenek a korszerű technológiák által nyújtott lehetőségekkel.

Ez a javaslat nem tekinthető elszigeteltnek, mivel a Bizottság által a jogok engedélyezésének és általánosabb értelemben, különösen a határokon átnyúló esetekre vonatkozóan, a vonzó digitális tartalomhoz való hozzáférésnek az elősegítésére javasolt vagy adott esetben javasolandó intézkedéscsomag részét képezi. Amellett, hogy a Bizottság ebben a javaslatban a közös jogkezelő szervezetek működésével foglalkozik, megvizsgálja azt a kérdést is, hogy szükség van-e az engedélyezést általában elősegítő egyéb intézkedésekre, függetlenül attól, hogy az engedélyt egyéni jogtulajdonos adja-e, akire a jogokat átruházták, vagy közös jogkezelő szervezet.

E megfontolások során a jogok területi hatályának, valamint annak a kérdése is felmerül, hogy ez milyen hatásokat gyakorol bizonyos tartalmak vagy szolgáltatások engedélyezésére. Meglévő rendelkezések a javaslat által érintett területen Bár a szerzői jog területén elfogadott egyes irányelvek[9] említést tesznek a közös jogkezelő szervezetek általi jogkezelésről, ezek egyike sem foglalkozik kifejezetten az ilyen szervezetek működési módjával.

Mivel ez egy ajánlás, nem rendelkezik kötelező erővel, önkéntes végrehajtása pedig nem kielégítő. Összhang egyéb szakpolitikákkal Ez a javaslat kiegészíti a belső piaci szolgáltatásokról szóló, A javaslatnak fontos szerepe van a szerzői és szomszédos jogok védelme szempontjából. E tekintetben alapvető jelentőségű nemzetközi okmány az irodalmi és művészeti művek védelméről szóló berni egyezmény, az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló római egyezmény, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény mellékletét képező, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás, a Szellemi Tulajdon Világszervezete szerzői jogi szerződése és a Szellemi Tulajdon Világszervezete előadásokról és hangfelvételekről szóló szerződése.

A kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO-egyezmény, amely kiterjeszti az Európai Unió nemzetközi szintű kötelezettségét, szintén emlékeztet a szellemi tulajdon fontosságára.

A konzultáció kiemelten foglalkozott a közös jogkezelő szervezetek irányításával és átláthatóságával, valamint a jogok határokon átnyúló kezelésével az online zeneszolgáltatás érdekében. Számos válaszadó vélte úgy, hogy a különböző zenei repertoárok összevonása egyszerűsítené a jogok engedményezését és engedélyezését. Több alkotói szövetség, kiadó és kereskedelmi felhasználó infravörös hő a közös kezelés során támogatta a közös jogkezelő szervezetek irányítására és átláthatóságára vonatkozó további lépéseket.

A fogyasztói szövetségek általában támogattak egy szabályozási kezdeményezést például egy kötelező erejű jogalkotási eszköz útján. Szervezett továbbá egy közmeghallgatást[13] a közös jogkezelés irányításáról az Európai Unióban, amelyen csaknem érintett vett részt. Ezek a konzultációk megerősítették a kollektív jogkezelés terén már megállapított hiányosságok létét és a közös jogkezelő szervezetek irányítási és átláthatósági követelményei fejlesztésének, továbbá a zeneművek online engedélyezését elősegítő keret létrehozatalának szükségességét.

A közös jogkezelő szervezetek irányításával infravörös hő a közös kezelés során átláthatóságával kapcsolatos szakpolitikai lehetőségek a következők: — A status quo fenntartása A1amely a piacra és a kölcsönös nyomásra beleértve az önszabályozást is hagyatkozik, nem oldaná meg a határokon átnyúló kérdéseket például a jogdíjak áramlásának ellenőrzése.

A fennálló alapelvek körén kívül eső kérdések megoldatlanok maradnának. A következő szakpolitikai lehetőségeket a Bizottság abból a szempontból vizsgálta, milyen választ adnak arra az összetett problémára, amit a zeneművek alkotói jogainak közös engedélyezése jelent az online felhasználás terén: — A status quo B1 alapján a belső piac szétaprózódott maradna, mivel a jogoknak az online szolgáltatások részére történő engedélyezése továbbra is összetett és nehezen kezelhető lenne.

Ez közös szabályokat fektetne le az Európai Unióban működő valamennyi közös jogkezelő engedélyező számára és versenynyomást fejtene ki a közös jogkezelő szervezetekre, hogy hatékonyabb engedélyezési gyakorlatokat alakítsanak ki. Ez ösztönözné a közös jogkezelő szervezetek közötti versenyt, de sem nem hozna létre minimális szintű közös szabályokat az engedélyezők számára, sem nem eredményezné szükségképpen a repertoár-összevonást.

Ez a megoldás sem nem ösztönözné arra a közös jogkezelő szervezeteket, hogy hatékonyabbak legyenek, sem nem egyszerűsítené a jogok több területre érvényes engedélyezését a közös jogkezelésből való kívülmaradások miatt, ami gyakran vezet a repertoár széteséséhez.

Ez a megoldás komoly aggályokat vet fel a versenyjogi rendelkezésekkel való összhang tekintetében. Az egyes infravörös hő a közös kezelés során előnyeinek és hátrányainak alapos mérlegelése után a Bizottság az A4 és a B2 megoldásokat javasolja.

A közös jogkezelő szervezetekre vonatkozó alapvető irányítási és átláthatósági előírások bevezetése védené a tagok és a felhasználók érdekeit és így elősegítené és ösztönözné a közös jogkezelési szolgáltatások határokon átnyúló nyújtását, különösen mivel a közös jogkezelő szervezetek általában kezelik a más tagállamokbeli jogtulajdonosok jogait többek között hagyományosan a szervezetek által más tagállamokban székhellyel rendelkező szervezetekkel kötött, úgynevezett képviseleti megállapodások útján és a jogdíjak a határokon átnyúlóan áramlanak.

Sőt, az Európát átfogó közös jogkezelésre vonatkozó szabályok szétaprózódottságának kiküszöbölése elő fogja segíteni mindazon szolgáltatások szabad mozgását, amelyek a szerzői és a szomszédos jogok infravörös hő a közös kezelés során védett tartalomhoz kötődnek. Nevezetesen a több területre érvényes engedélyek online szolgáltatók részére való megadását elősegítő lépések jelentősen meg fogják könnyíteni az ilyen zeneművek online forgalmazását és az azokhoz való hozzáférést.

Az Európai Unió már fogadott el jogszabályt a jogtulajdonosoknak a közös jogkezelő szervezetek által kezelt alapvető jogainak[14] harmonizációjára vonatkozóan, és megállapította, hogy a belső piacon e jogok kezelésének összehasonlítható, hatékony és átlátható módon, a nemzeti határokon átnyúlóan kell megvalósulnia.

Mindezen túl, a javasolt fellépés célkitűzései nem érhetők el megfelelően a tagállamok által, és így a probléma határokon átnyúló jellegére való tekintettel a célok uniós szinten jobban megvalósíthatók. A külföldi jogtulajdonosok tekintetében még hangsúlyosabb azon tagok problémája, akik nem rendelkeznek rálátással a infravörös hő a közös kezelés során tevékenységére. Mivel ők nem tagjai az adott közös jogkezelő szervezeteknek, kevés rálátásuk és még kevesebb befolyásuk van a saját szervezetük nevében eljáró közös jogkezelő szervezetek döntéshozatali eljárásaira.

gyógyulás a sprainok és ízületi fájdalmak ellen csontritkulásos gyógyszerek az osteochondrozis árán

Az uniós jogtulajdonosok érdekeinek védelme szükségessé teszi, hogy minden jogdíjfizetés, különösen a határokon átnyúló folyamatok, átláthatók és számon kérhetők legyenek. Infravörös hő a közös kezelés során valószínű, hogy a jövőben a tagállamok biztosítanák a szükséges átláthatóságot annak érdekében, hogy a jogtulajdonosok a határokon átnyúlóan gyakorolhassák a jogaikat. Az uniós beavatkozás az egyetlen mód annak biztosítására, hogy a jogok gyakorlása és különösen a jogdíjak beszedése és szétosztása az EU egész területén egységes módon történjen.

A több területre érvényes engedélyezés gördülékeny működését biztosítani hivatott szabályok ennek megfelelően jobban megalkothatók uniós szinten, mivel a tagállamok nem lennének képesek infravörös hő a közös kezelés során szabályozás kialakítására, amely összehangoltan rendezné a közös jogkezelő szervezetek határokon átnyúló tevékenységeit.

az emberi vállszíj artrózisa

A javaslat tiszteletben tartja az arányosság elvét az EUSZ 5. Az irányítással és az átláthatósággal kapcsolatban javasolt szabályok túlnyomórészt a Bíróság fennálló esetjogát kodifikálják a Bizottság által hozott, antitröszt tárgyú határozatok összefüggésében[15].

A szabályok figyelembe veszik továbbá a közös jogkezelő szervezetek méretét, és lehetővé teszik, hogy a tagállamok a legkisebbeket mentesítsék bizonyos olyan kötelezettségek teljesítése alól, amelyek aránytalanok lennének.

Fizioterápia a múltban

A zeneművek online felhasználási célú, több területre érvényes engedélyezésének szabályai az alkotók jogaira korlátozódnak, és azokat a minimális alapelveket tartalmazzák, amelyek egy, a digitális korban működni képes, hatékony és modern engedélyezési rendszer kialakításához és a repertoár-összevonáshoz — beleértve a rétegműveket és a kevéssé ismert zeneműveket is — szükségesek.

E tekintetben a Bizottság megfelelő biztosítékokat nyújt: például a közös jogkezelő szervezet választhat majd, hogy saját maga végzi el a repertoárjának több területre érvényes engedélyezését, vagy más szervezeteket bíz meg ezzel; a szerzők szintén nem lesznek beszorítva egy olyan szervezetbe, amely nem hajlandó arra, hogy akár közvetlenül biztosítson több területre érvényes engedélyt, vagy megbízzon egy másik szervezetet arra, hogy ezt a nevében megtegye.

A jogi eszköz megválasztása A Bizottság irányelvre tesz javaslatot. Az irányelv továbbá lehetővé teszi a szükséges rugalmasságot a célok elérését szolgáló eszközök tekintetében, és figyelembe veszi azt a tényt, hogy a tagállamok eltérő megközelítést alkalmaznak a közös jogkezelő szervezetek jogi formája és e szervezetek felügyelete vonatkozásában.

A javaslat magyarázata 3. Hatály és fogalommeghatározások Az I. Ezt az irányelvet kell alkalmazni: i.

Infra fűtés vélemények, tapasztalatok - Tokyo Solar - Kontz Katalin, Ráckeve

Közös jogkezelő szervezetek A II. A közös jogkezelő szervezeteknek objektív feltételekre kell alapozniuk a tagságra és a belső döntéshozatalban történő részvételre vonatkozó szabályaikat 6. A másik közös jogkezelő szervezet kifejezett engedélyének hiányában nincs lehetőség az azt megillető összegek levonására, és a másik szervezetek részére a kifizetéseket pontosan kell teljesíteni A díjszabásokat objektív kritériumokra kell alapozni és azoknak tükrözniük kell kezelt jogok és a közös jogkezelő szervezet által nyújtott tényleges szolgáltatás értékét A zeneművek online jogainak az alkotók közös jogkezelő szervezetei általi, több területre érvényes engedélyezése A III.

Olyan eljárásokat kell létrehozni, amelyek képessé teszik a felhasználót arra, hogy a számlák pontosságát ellenőrizhesse pl. A megfelelő közös szabványokat — ha rendelkezésre állnak — használni kell Annak biztosítása céljából azonban, hogy a repertoárok könnyen összevonhatók legyenek azon zeneszolgáltatások nyújtói érdekében, akik a lehető legteljesebb körű, európai szintű szolgáltatást kívánnak nyújtani, valamint a kulturális sokszínűség és a fogyasztók összessége érdekében, különleges biztosítékokat kell alkalmazni annak biztosítására, hogy valamennyi közös jogkezelő szervezet repertoárja kapcsolódhasson a több területre érvényes engedélyezéshez: — a közös jogkezelő szervezet kérelmezheti egy másik, több területre érvényes engedélyeket kiadó jogkezelő szervezettől azt, hogy megkülönböztetés nélkül, és infravörös hő a közös kezelés során kizárólagos alapon képviselje a repertoárját, több területre érvényes engedélyezés céljából A megkeresést fogadó közös jogkezelő szervezet nem utasíthatja el a megkeresést, ha ugyanebből a célból már képviseli vagy felajánlotta, hogy képviseli egy vagy több közös jogkezelő szervezet repertoárját A közös jogkezelő szervezet kiszervezheti az általa nyújtott, több területre érvényes engedélyekkel kapcsolatos szolgáltatásokat, nem érintve azon felelősségét, amely a jogtulajdonosokkal, online szolgáltatókkal vagy más közös jogkezelő szervezetekkel szemben áll fenn A III.

Annak érdekében, hogy elérjék az innovatív online szolgáltatók olyan szolgáltatók, akik kevesebb, mint 3 éve érhetőek el nyilvánosan részére történő engedélynyújtás ösztönzéséhez szükséges rugalmassági infravörös hő a közös kezelés során, a közös jogkezelő szervezetek az egyéb engedélyek feltételeinek meghatározása célját szolgáló precedensként kibocsáthatnak ilyen engedélyeket anélkül, hogy azok használatát előírnák Kivételesen a közös jogkezelő szervezeteknek nem kell megfelelniük a III.

ízületi fájdalom hideg kezelés után térdcsigolyák könnykezelése

Végrehajtási intézkedések A IV. Az engedélyezési feltételekkel kapcsolatos, a felhasználók és a közös jogkezelő szervezetek közötti viták rendezésére szolgáló mechanizmusokat is biztosítani kell Végül pedig a több területre érvényes engedélyezéssel kapcsolatos, a közös jogkezelő szervezetek és a felhasználók, jogtulajdonosok vagy más közös jogkezelő szervezetek közötti bizonyos típusú viták benyújthatók egy független és pártatlan alternatív vitarendezési rendszerbe A tagállamok kijelölik azokat a megfelelő illetékes hatóságokat, amelyek jogosultak Azok a biztosítékok, amelyeket a Bizottság a közös jogkezelő szervezetek számára ír elő az irányításuk és a zeneművek online jogainak több területre vonatkozó, határon átnyúló engedélyezése feltételeinek terén, a jelenlegi helyzethez képest korlátozná a közös jogkezelő szervezeteknek a Chartában meghatározott vállalkozási szabadságát.

Ezek a korlátozások azonban tiszteletben tartanák a Chartában lefektetett feltételeket, melyek szerint a vonatkozó szabadságok gyakorlása bizonyos körülmények mellett korlátozható. Ezek a korlátozások szükségesek a tagok, a jogtulajdonosok és a felhasználók érdekeinek védelme érdekében és abból a célból, hogy a közös jogkezelő szervezetek betartsák a minimális minőségi követelményeket, miközben a belső piacon a zeneművek online felhasználására vonatkozó, több területre érvényes engedélyezés szabadságát gyakorolják.

A javaslat összetettségéből és hatályából eredően a tagállamok kötelesek egy megfelelési táblázatot készíteni a nemzeti joguk és az irányelv szerinti rendelkezésekről. Ezek hozzájárulnak a kreativitás fejlesztéséhez és fenntartásához.

Gyakori megbetegedések

Egy olyan belső piacon, ahol a verseny nem torzult, az innováció és a szellemi alkotás védelme ösztönzi az innovatív szolgáltatásokba és termékekbe történő befektetést is. Alapesetben a jogtulajdonosok választhatnak a jogaik egyéni vagy kollektív kezelése között. A szerzői és szomszédos jogok kezelése magában foglalja a felhasználók számára történő engedélyezést, az engedélyesek ellenőrzését és a jogok felhasználásának figyelemmel kísérését, a szerzői és szomszédos jogok érvényesítését, a jogok felhasználásából származó jogdíjbevételek beszedését és az összegeknek a jogtulajdonosok részére történő szétosztását.

A közös jogkezelő szervezetek képessé teszik a jogtulajdonosokat arra, hogy díjazásban részesüljenek az olyan felhasználások után, amelyek ellenőrzésére vagy érvényesítésére maguknak nem lenne lehetőségük, beleértve a nem belföldi piacokat is. Ezen túl, fontos társadalmi és kulturális szerepet játszanak, mint a kulturális sokszínűség előmozdítói, azáltal, hogy a legkisebb és a kevésbé népszerű repertoárok számára is piacra jutási lehetőséget teremtenek.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés Ez azt feltételezi, hogy a közös jogkezelő szervezetek szabadon nyújthassák szolgáltatásaikat a határokon átnyúlóan, a más tagállamokban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező jogtulajdonosok képviselete érdekében, vagy engedélyeket nyújthassanak a más tagállamokban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező felhasználók részére.

Túl azokon a nehézségeken, amelyekkel a nem belföldi jogtulajdonosok szembesülnek a jogaik gyakorlása során, valamint a beszedett bevételekkel kapcsolatos igen gyakori pénzügyi gazdálkodási hiányosságokon, a közös jogkezelő szervezetek működésével kapcsolatos problémák a belső piacon a szerzői és szomszédos jogok kevéssé hatékony felhasználását eredményezik, hátrányt okozva ezzel mind a közös jogkezelő szervezetek tagjai, mind pedig a jogtulajdonosok és a felhasználók számára.

Ezek a problémák nem jelentkeznek az olyan független jogkezelő szolgáltatók működése során, amelyek kereskedelmi alapon járnak el a jogtulajdonosok jogainak kezelésével megbízott ügynökként, és amelyekben a jogtulajdonosok nem gyakorolnak tagsági jogokat.

52012PC0372

A jogszerű online zeneszolgáltatás érdekében a szerzői és szomszédos jogok közös, határokon átnyúló kezeléséről szóló, Az ajánlás arra is felhívta a közös jogkezelő szervezeteket, hogy a tárgyalásokat megelőzően adjanak kellő tájékoztatást a felhasználók számára a díjszabásokról és a repertoárról. Végül pedig ajánlásokat fogalmazott meg a felelősségre vonhatóság, a közös jogkezelő szervezetek döntéshozó testületeiben való jogtulajdonosi képviselet és a vitarendezés terén.

Ennek megfelelően az ajánlás követése nem kiegyenlített. Ennek megfelelően az irányelv a Szerződés Továbbá, mivel ez az ágazat az egész Unióban kínál szolgáltatásokat, ez az irányelv a Szerződés Ez azt is magában foglalja, hogy a jogtulajdonosok könnyen visszavonhatják a jogaikat vagy jogkategóriáikat a közös jogkezelő szervezettől, és azok egészét vagy egy részét egy másik közös jogkezelő szervezetre vagy más szervezetre bízhatják vagy ruházhatják át, a közös jogkezelő szervezet székhelye szerinti, illetve a jogtulajdonos székhelye, lakóhelye vagy állampolgársága szerinti tagállamtól függetlenül.

A különböző típusú műveket és egyéb teljesítményeket, mint például irodalmi, zenei vagy fotóművészeti műveket kezelő közös infravörös hő a közös kezelés során szervezetek szintén ilyen rugalmasságot kell, hogy biztosítsanak a jogtulajdonosok részére a különböző típusú művek és más teljesítmények kezelése tekintetében.

A közös jogkezelő szervezeteknek tájékoztatniuk kell a jogtulajdonosokat erről a választásról, és lehetővé kell tenniük számukra e jogok lehető legegyszerűbb gyakorlását. Végül pedig ez az irányelv nem sértheti azt, hogy a jogtulajdonosok a reggel a kézízület fájdalma egyénileg kezeljék, beleértve a nem kereskedelmi felhasználásokat is.

Ezért fontos az olyan rendszerek kialakítása, amelyek lehetővé teszik a közös jogkezelő szervezetek tagjai számára, hogy a szervezetek döntéshozatali eljárásában történő részvétel útján gyakorolják a tagsági jogaikat. A különböző tagsági kategóriák döntéshozatali eljárásban való képviseletének méltányosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie. A közös jogkezelő szervezetek közgyűlését szabályozó rendelkezések hatékonyságát aláásná, ha nem lennének szabályok a közgyűlés működéséről.

Ezért szükséges annak biztosítása, hogy a közgyűlést rendszeresen, legalább évente össze kell hívni, és a közös jogkezelő szervezet legfontosabb döntéseit a közgyűlésnek kell meghoznia. Meg kell könnyíteni a szavazati jogok gyakorlását. Ebből a célból a közös jogkezelő szervezeteknek létre kell hozniuk egy, a saját szervezeti felépítésüknek megfelelő felügyeleti funkciót, és lehetővé kell tenniük a tagok számára a felügyeleti feladatokat gyakorló testületben való képviseletet.

A kisebb közös jogkezelő szervezetek túlzott terhelésének megelőzése és az irányelvből eredő kötelezettségek arányossá tétele érdekében a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy — fájdalom az alsó hátán és a térdízületben szükségesnek tartják — a legkisebb közös jogkezelő szervezeteket mentesíthessék az ilyen felügyeleti funkció megszervezésének kötelezettsége alól.